poniedziałek, 22 Maj 2017
 
 
PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 17 marca 2017 14:09

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 27 marca 2017 rok u o godz. 14 – tej w sali narad Urzędu odbędzie się XXII sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek XXII sesji obejmuje:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zapoznanie z porządkiem sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy – kontynuacja wniosku rodziców w sprawie rozbudowy przedszkola w Lnianie.

5.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a)      dostosowania sieci szkół podstawowych i  gimnazjum do  nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawa – Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do  dnia 31 sierpnia 2019 r.,

b)      rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Jeziorki w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok,

c)      rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku sołectwa Brzemiona w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć realizowanych ramach funduszu sołeckiego na 2017 rok,

d)     zmian w budżecie gminy Lniano na 2017 rok,

e)      udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu na podstawie umowy między jednostkami samorządu terytorialnego,

f)       ogłoszenia konsultacji społecznej na temat zmiany nazwy ulicy w miejscowości Lniano,

g)      trybu i sposobu  powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w gminie Lniano oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.

6.      Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami.

7.      Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na XXI sesji.

8.      Zgłaszanie interpelacji.

9.      Wolne wnioski.

10.  Zakończenie sesji.