poniedziałek, 29 Maj 2017
 
 
PDF Drukuj Email
środa, 11 stycznia 2017 11:18

Przypominamy o obowiązku dbania o stan otoczenia domu i porządku na posesji,

a także wokół niej. Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach, właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu

i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości

(śniegu, lodu i sopli także z własnego dachu i innych elementów znajdujących się na posesji).

Za brak porządku przed posesją grożą sankcje o charakterze administracyjnym i karnym.

Znacznie poważniejsza jest jednak odpowiedzialność cywilnoprawna właściciela posesji.

Odpowiada on bowiem za szkody poniesione przez osoby trzecie wskutek zdarzeń spowodowanych nieuprzątnięciem terenu wokół jego nieruchomości