poniedziałek, 22 Maj 2017
 
 
PDF Drukuj Email
wtorek, 11 kwietnia 2017 09:07

Ogłoszenie

Urząd Gminy w Lnianie informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 r. o godz. 13 - tej   

 w sali narad urzędu odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek XXIII sesji  obejmuje:

1.      Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.

2.      Zapoznanie z porządkiem sesji.

3.      Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.

4.      Ocena zasobów pomocy społecznej:

a)      wprowadzenie,

b)      dyskusja,

c)      podjęcie uchwały.

5.      Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi w 2016 roku.

6.      Podjęcie uchwał w sprawie:

a) zmian w budżecie gminy Lniano na 2017 rok,

b) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano na lata 2017-2027,

c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego i zabezpieczenia jego spłaty,

d) nadania nazwy ulicy w miejscowości Lniano,

e) zmiany uchwały dotyczącej wydzierżawienia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy położonych w miejscowościach Brzemiona, Lubodzież i Błądzim na okres do 10 lat,

f) wydzierżawienia nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy  położonych w miejscowościach Siemkowo, Wętfie i Błądzim na okres do 10 lat,

g) wydzierżawienia nieruchomości komunalnych stanowiących własność gminy położonych w miejscowościach Brzemiona i Mukrz na okres 10 - lat.

7. Rozpatrzenie korespondencji wpływającej do Rady Gminy.

8. Informacja o działalności wójta w okresie między sesjami Rady.

9. Sprawozdanie z realizacji interpelacji zgłoszonych na poprzedniej sesji.

10. Zgłaszanie interpelacji.

11. Wolne wnioski.

12. Zakończenie sesji.