OBOWIĄZKI LUDNOŚCI
W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA DO POWSZECHNEJ SAMOOBRONY

  1. Zapoznanie się z rodzajami alarmów, sposobami ogłaszania i odwoływania oraz zasadami zachowania się po ich usłyszeniu,
  2. Zapoznanie się z rozmieszczeniem najbliższych budowli ochronnych w miejscu pracy i zamieszkania,
  3. Zaopatrzenie siebie i członków rodziny w indywidualne środki ochrony przed skażeniami,
  4. Zaopatrzenie domowej apteczki w podstawowe leki i materiały opatrunkowe,
  5. Opanowanie zasad i sposobów udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym,
  6. Zgromadzenie i odpowiednie zabezpieczenie zapasów żywności i wody dla siebie i rodziny na czas utrzymywania się zagrożenia,
  7. Przygotowanie mieszkania (budynku) pod względem ppoż., zaciemnienia i ochrony przed skażeniami,
  8. Zabezpieczenie - na wsi budynków inwentarskich, zwierząt, płodów rolnych i pasz oraz wody pitnej dla ludzi i zwierząt,
  9. Zapoznanie się z zasadami wykonywania prostych prac ratunkowych w rejonie porażenia,
  10. Przypadku zarządzenia ewakuacji - zabezpieczenie mienia, wyłączenie dopływu wody, prądu, gazu, spakowanie rzeczy osobistych, dokumentów, środków ochrony przed skażeniami oraz żywności, ścisłe wykonywanie poleceń organizatorów ewakuacji.