Wójt Gminy Lniano zachęca do włączenia się w akcję selektywnego zbierania igieł od iniekcji domowych. Wrzucone igły do kosza na odpady zmieszane lub worków są ogromnym problemem dla ludzi, którzy pracują przy segregacji odpadów. Każda z nich może doprowadzić do zakłucia, a to niesie z sobą duże ryzyko zachorowania na groźne choroby, w tym wirusowe zapalenie wątroby typu B czy HIV. Po każdorazowym przypadku zakłucia pracownik musi być poddany gruntownym, długotrwałym  badaniom co wiąże się  nie tylko z kosztami, ale przede wszystkim z ogromnym stresem. Gmina Lniano w porozumieniu z Przedsiębiorstwem Unieszkodliwiania Odpadów  ,,Eko – Wisła” Sp. z o.o. w Sulnówku (tam trafiają odpady  z naszych gospodarstw domowych) bezpłatnie rozda mieszkańcom specjalne pojemniki na igły od iniekcji domowych.  Pojemniki można pobrać w Urzędzie Gminy w Lnianie pok. nr 10. Natomiast napełnione pojemniki są przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Lnianku w każdą sobotę w godz. 8.00-14.00 lub bezpośrednio w ,,Eko – Wiśle” Sulnówko 74C. Zapraszamy do udziału w akcji. Bądź odpowiedzialny – nie zarażaj!