Właściciele nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Lniano, w celu zapewnienia utrzymania czystości i porządku, zobowiązani są do przyłączenia nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej.

 

 

Obowiązek wynika z następujących aktów prawnych :

 

 

Zasady przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej określają w szczególności przepisy :

 

 

Wzorce wniosków :

 

 

 

Aktualna taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków (2021 r. - 2024 r.)

 

Taryfa za zbiorowe odprowadzanie ścieków z okresu 2018 r. - 2021 r.