Bydgoszcz, 10 maja 2021 r.

 

Informacja prasowa

 

Wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy

 

Rodzice mogą korzystać z dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 23 maja. Jest nowe rozporządzenie Rady Ministrów, które wydłuża okres korzystania ze świadczenia.

 

Z dodatkowego zasiłku opiekuńczego mogą skorzystać ubezpieczeni rodzice dzieci do lat 8, jak
i starszych dzieci z odpowiednim orzeczeniem o niepełnosprawności oraz rodzice lub opiekunowie pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Świadczenie przysługuje m.in. gdy placówka oświatowa dziecka lub dorosłej osoby niepełnosprawnej jest zamknięta, lub działa w ograniczonym zakresie
z powodu koronawirusa. Z zasiłku można skorzystać także, gdy z powodu pandemii dzieckiem
nie może zająć się niania zatrudniona na umowie uaktywniającej lub opiekun dzienny- informuje Krystyna Michałek, rzecznik regionalny ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Świadczenie nie należy się, jeśli maluchem może zająć się drugi opiekun, np. rodzic, który korzysta
z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego lub jest bezrobotny.

 

Do wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego potrzebne jest oświadczenie rodzica. Należy je przesłać pracodawcy lub zleceniodawcy. Rodzic, który prowadzi własną firmę, składa dokument
w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych - może to zrobić przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Wzór oświadczenia jest na stronie internetowej ZUS (www.zus.pl).

 

 

 

 

Krystyna Michałek

Rzecznik Regionalny ZUS

Województwa Kujawsko-Pomorskiego