Drukuj

Bydgoszcz, 31 października 2021 r.

 

Informacja prasowa

 

Zasiłek opiekuńczy na zdrowe dziecko, gdy szkoła jest zamknięta

 

Gdy szkoła, żłobek czy przedszkole jest zamknięte z powodu koronawirusa i zdrowe dziecko  nie może do placówki uczęszczać, ubezpieczony rodzic może otrzymać zasiłek opiekuńczy. O zasiłek może również się ubiegać gdy dziecko zostało poddane kwarantannie lub izolacji.

 

Aby skorzystać z zasiłku opiekuńczego na zdrowe dziecko, ważne są trzy warunki: rodzic musi podlegać ubezpieczeniu chorobowemu, dziecko nie może ukończyć 8 lat, a zamknięcie placówki jest nieprzewidziane, czyli rodzic dowiedział się o nim w terminie krótszym niż 7 dni przed jej zamknięciem. Ważne jest też to, że
w domu nie ma innego opiekuna, który mógłby zająć się dzieckiem. Co ważne zasiłek opiekuńczy
nie przysługuje w sytuacji gdy część uczniów (cześć klas) uczy się w sposób zdalny, a część stacjonarny
i nie dochodzi do zamknięcia całej placówki – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

 

Wysokość zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia. Zasiłek opiekuńczy nad zdrowym dzieckiem przysługuje wszystkim osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym zarówno obowiązkowym, jak
i dobrowolnym bez okresu wyczekiwania. W przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą warunkiem posiadania prawa do zasiłku opiekuńczego jest terminowe opłacanie dobrowolnej składki na ubezpieczenie chorobowe i przerwanie działalności na czas sprawowania opieki. Zasiłek opiekuńczy za opiekę nad zdrowym dzieckiem w wieku do 8 lat przysługuje maksymalnie przez 60 dni w roku kalendarzowym.

 

Rodzic ma prawo również do zasiłku opiekuńczego z powodu konieczności opieki nad dzieckiem, które zostało poddane kwarantannie lub izolacji domowej. Konieczność izolacji lub kwarantanny dziecka jest traktowana  jak choroba dziecka. Okres wypłaty zasiłku opiekuńczego zależy od wieku i niepełnosprawności dziecka. Zasiłek opiekuńczy można otrzymać maksymalnie przez:

 

Niezbędne dokumenty

 

Pracodawca/zleceniodawca, który nie wypłaca sam zasiłków, przekazuje do ZUS-U wraz z drukiem Z-3/Z-3a wniosek ubezpieczonego o zasiłek opiekuńczy Z-15A oraz oświadczenie o nieprzewidzianym zamknięciu żłobka, przedszkola lub szkoły.  Osoba prowadząca działalność gospodarczą składa zaświadczenie na druku
Z-3b.

 

 

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim