INWESTYCJE W GMINIE LNIANOGmina Lniano informuje, że zakończono prace budowlane na drodze gminnej nr 030411 C Lniano-Plewno, w ramach zadania pn.:„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej jednowarstwowo na istniejącej podbudowie tłuczniowej do długości 0,190 km w obrębie geodezyjnym Lniano cz. dz. nr 372 i dz. nr 200/1.” Etap – 1 .
Na w/w zadanie Gmina Lniano pozyskała dotację od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 12.350,00 zł.

Wpisany przez Administrator   
piątek, 15 czerwca 2012 11:10


W Gminie Lniano zakonczono prace polegajace na przebudowie drogi gminnej - ul. Jeziorna o dlugosci 159,30 metrów w miejscowosci Lniano, dzieki czemu miejscowosc zyskala droge o nawierzchni z kostki betonowej oraz chodnik. Inwestycja nie tylko poprawi komfort zycia mieszkanców wsi, ale równiez ukierunkuje przeplyw wody opadowej, która dotychczas zbierala sie tworzac zastoiska. Przedsiewziecie jest wspólfinansowane ze srodków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (FOGR) Urzedu Marszalkowskiego w Toruniu. Koszt realizacji inwestycji stanowi kwota 183.290,02 zl brutto z czego 8.000,00 zl stanowi udzial FOGR-u.

 

Zestawienie inwestycji drogowych w latach 2014 - 2015

Plik do pobrania