Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 30 pazdziernika 2002 r o podatku lesnym
(Dz.U. Z 2002r. Nr 200, poz. 1682)

Podmiot opodatkowania:

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej, bedace w dniu 1 stycznia roku podatkowego wlascicielami badz posiadaczami lasów.

Przedmiot opodatkowania:

Grunty lesne sklasyfikowane w ewidencji gruntów jako lasy.

Termin powstania obowiazku podatkowego:
 

  • Od pierwszego dnia miesiaca, nastepujacego po miesiacu, w którym zaistnialy okolicznosci uzasadniajace powstanie tego obowiazku.
  • Osoby fizyczne sa zobowiazane zlozyc wlasciwemu organowi informacje w sprawie podatku lesnego w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okolicznosci uzasadniajacych powstanie albo wygasniecie obowiazku w podatku lesnym lub o zaistnieniu zmian.
  • Osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie majace osobowosci prawnej, maja obowiazek zlozyc Deklaracje na podatek lesny na dany rok podatkowy do dnia 15 stycznia tego roku, a jezeli obowiazek podatkowy powstal po tej dacie - w terminie 14 dni od dnia wystapienia okolicznosci.


Miejsce zlozenia dokumentów:

Termin platnosci:
 

  • Dla osób fizycznych - w czterech ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 wrzesnia, 15 listopada roku podatkowego.
  • Dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie majacych osobowosci prawnej - do dnia 15 kazdego miesiaca, bez wezwania organu podatkowego.

Stawki podatku na rok 2008:
 

  • Za 1 ha fizyczny - 32,40 zl.
  • Dla lasów ochronnych oraz wchodzacych w sklad rezerwatów przyrody i parków narodowych, 50% stawki, tj. - 16,20 zl.Pobierz zalaczniki :