INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO
 

Z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu codziennego życia mieszkanców powstał Gminny Serwis Informacyjny SMS.

Zapraszamy do zarejestrowania sie w przygotowanym bezplatnym serwisie informacyjnym SMS. Rejestrując się w serwisie otrzymacie Państwo najważniejsze lokalne informacje w postaci SMS. Informacje o: utrudnieniach, ważnych wydarzeniach i imprezach oraz informacje o zbliżajacych się zagrożeniach. Pozwolą one uchronić się przed utrata zdrowia lub życia i uniknąc strat materialnych.

 

Jak sie zarejestrować, aby otrzymywać bezpłatne informacje SMS?

W związku z nowymi obowiązkami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych, istnieje konieczność wypełnienia nowej zgody na otrzymywanie informacji drogą SMS. Osoby, których numery telefonów znajdowały się w naszej bazie SMS przed 25.05.2018 r. prosimy zatem o wypełnienie i podpisanie zgody wraz z oświadczeniem, a także dostarczenie jej do pok. nr 8 urzędu gminy w zamkniętej kopercie (podpisanej "System SMS").

Do skorzystania z możliwości otrzymywania wiadomości od gminy bezpośrednio na telefon, zachęcamy także tych z Państwa, którzy dotąd nie byli w naszej bazie.

 

Formularz zgody

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Lniano (adres: ul. Wyzwolenia 7, 84-141 Lniano, telefon kontaktowy: 52 33 23 740.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu informowania mieszkańców o ważnych - istotnych z punktu widzenia gminy wydarzeniach, terminach i przekazach okolicznościowych.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  5. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6
  ust. 1 lit. a) ww. Rozporządzenia
  6. Odbiorcą Pani/Pana danych będą podmioty upoważnione na mocy przepisów prawa.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: żądania dostępu do danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się z naruszeniem przepisów powyższego rozporządzenia. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak przekazu i wykreślenie z listy osób powiadamianych przez urząd. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pan/Pani decyzjom, które się opierają wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.