Uchylam okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadzony zarządzeniem nr 17/2017 z dnia 12.08.2017 na terenie leśnictw: Bukowiec, Branica, Janiagóra, Jeleniagóra, Lnianek, Lubiewice, Rykowisko, Sarnówek oraz teren ścieżki przyrodniczo-leśnej „Nad Zamrzonką” w Zamrzenicy  – Leśnictwo Zamrza i teren ścieżki edukacyjnej przyległej do „Wioski górniczej  BUKO” w Pile – Leśnictwo Leontynowo

            Utrzymuję  okresowy zakaz wstępu do lasu  wprowadzony zarządzeniem nr 17/2017 z dnia 12.08.2017 na pozostałej części terenu Nadleśnictwa Zamrzenica.

 Nadleśniczy Adam Wenda

Teren objęty okresowym zakazem wstępu do lasu - kolor czerwony

Zarządzenie nr 21 ww. sprawie - pobierz