Poniżej skan odpowiedzi na pismo w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych .