Urząd Gminy w Lnianie informuje o terminie polowania zbiorowego (teren obwodu łowieckiego nr 29) w granicach leśnictw: Jeleniagóra, Lnianek, Sarnówek, Rykowisko, Bukowiec, Lubiewice, zgłoszonego do Urzędu Gminy w Lnianie przez Nadleśnictwo Zamrzenica:

termin polowania:  10-14.01.2018 r.