Uprzejmie informujemy Mieszkańców Gminy Lniano, że w związku z podjętymi działaniami w zakresie przywrócenia komunikacji kolejowej ze stacji PKP Lniano oraz odpowiedziami udzielonymi przez przewoźnika tj. Spółkę ARRIVA oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu na złożoną petycję, wynika, że przywrócenie połączeń kolejowych ze stacji PKP Lniano nie będzie możliwe.

W związku z tym podjęto rozmowy z przedstawicielami Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Spółka z.o.o. w Bydgoszczy, w celu skomunikowania istniejących połączeń autobusowych z kursami pociągów przyjeżdżających i odjeżdżających ze stacji PKP Błądzim.

Zwracamy się zatem do Mieszkańców Gminy aktualnie dojeżdżających ze stacji PKP Błądzim do pracy, lub szkół o przekazanie informacji dotyczącej deklaracji korzystania z połączeń autobusowych i wskazanie godzin, w jakich te połączenia miałyby być realizowane.

Powyższa informacja jest niezbędna celem rozeznania ilości pasażerów, którzy rzeczywiście będą korzystali z takiego rozwiązania oraz przekazania konkretnych danych do PKS Bydgoszcz Spółka z o.o. celem rozpatrzenia i wprowadzenia stosownych zmian w rozkładzie jazdy.

Prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób do końca stycznia 2018 r. do Urzędu Gminy w Lnianie pok. Nr 12.