W związku z dużą ilością opadów atmosferycznych w drugiej połowie 2017 r. uprzejmie informuję, że rolnicy u których wystąpiła niemożność zebrania niektórych plonów i wykonania zabiegów agrotechnicznych oraz zasiewów ozimin, mogą złożyć do Urzędu Gminy w Lnianie

w terminie do 29.01.2018 r. informacje w następującym zakresie:

 Powierzchnia podtopionych gruntów - ha

  1. Areał z którego nie zebrano plonów - ha
  2. Główne uprawy, których zbioru nie dokonano.
  3. Szacunkowa wartość nie zebranych plonów.
  4. Areał, na którym nie dokonano jesiennych zabiegów agrotechnicznych – ha
  5. Areał na którym nie dokonano zasiewu zbóż ozimych – ha

Zebrane materiały pozwolą na zobrazowanie i ocenę sytuacji w Gminie ,a następnie przekazanie danych do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy. Dane te będą zarazem podstawą do ewentualnego wystąpienia Wojewody do MRiRW o udzielenie pomocy dla poszkodowanych gospodarstw.

Proszę zatem o PILNE przesłanie danych, w nieprzekraczanym terminie do 29 stycznia 2018 r.

Wójt Gminy Lniano

Zofia Topolińska