W dniach 6-8 marca 2018 r.w godz.9:00-13:00  trwa wydawanie paczek żywnościowych

(magazyny przy plebanii w Lnianie.)

 

Zapraszamy zgodnie z otrzymaną informacją SMS.

 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lnianie podaje do wiadomości informację dotyczącą możliwości korzystania z pomocy żywnościowej
w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020-podprogram 2017. Z pomocy żywnościowej mogą korzystać osoby/rodziny znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji, np. dotknięte ubóstwem, sieroctwem, bezdomnością, niepełnosprawnością, długotrwałą lub ciężką chorobą
i uzyskujące dochód miesięczny  nieprzekraczający netto: 1268 zł w przypadku osoby samotnie gospodarującej lub 1028 zł w przypadku osoby w rodzinie. Wyżej wymienione dochody netto stanowią 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej.

Aby otrzymać pomoc żywnościową, należy zgłosić się do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie
ul. Wyzwolenia 9


od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 do 15.00.


Kontakt telefoniczny:
52 33 23 764-65 - stacjonarny,
516 059 420- komórkowy. 

Osoba zgłaszająca się powinna posiadać przy sobie dowód osobisty potwierdzający tożsamość oraz podać swój numer telefonu niezbędny do kontaktu oraz powinna znać swój dochód ( wynagrodzenie za pracę, świadczenie emerytalno rentowe, zasiłki rodzinne, alimenty i inne).