DOFINANSOWANIA DLA WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO POMORSKIEGO ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Dofinansowanie w formie umorzenia kredytu w wysokości do 15 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

ZAKUP I MONTAŻ KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Dofinansowanie w formie umorzenia kredytu w wysokości do 15 % kosztów kwalifikowalnych zadania.

ZAKUP I MONTAŻ INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Ulga w podatku rolnym (tylko rolnicy) w wysokości 25% kwoty netto zadania.

Interesujesz się w/w instalacją, zadzwoń i umów się na bezpłatny audyt.

Oferujemy:

- Pomoc w uzyskaniu dofinansowania, leasingu

- Zgłoszenie instalacji fotowoltaicznej do Zakładu Energetycznego

INFOLINIA 732622651

www.ekodom-oze.pl