Zapraszamy do zapoznania się z harmonogramem zebrań wiejskich na 2018 r.