Gminna W okresie wakacji 2018 roku KRUS organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników, których przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie - ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.


W województwie kujawsko-pomorskim z rehabilitacji będzie mogło skorzystać 65 dzieci z chorobami układu oddechowego i układu ruchu, urodzonych w latach 2003 - 2011
(7-15 lat).


Turnus rehabilitacyjny ze schorzeniami układu oddechowego zostanie zorganizowany w Centrum Rehabilitacji Rolników KRIJS w Szklarskiej Porębie (w okresie od 30 czerwca do 20 lipca). Dzieci ze schorzeniami układu ruchu będą rehabilitowane w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu (w okresie od 9 do 29 lipca).

Rodzice nie ponoszą odpłatności za pobyt i transport dziecka.


Uczestnicy turnusów rehabilitacyjnych mają zapewnione całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę lekarsko-pielęgniarską oraz indywidualny program rehabilitacyjny.

Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna.


Kwalifikacja dzieci na rehabilitację leczniczą w ramach Centrów Rehabilitacji Rolników.


Podczas kwalifikowania dziecka do leczenia rehabilitacyjnego lekarz ocenia:


1.    Stan zdrowia dziecka.
2.    Przebieg choroby będącej wskazaniem do rehabilitacji w ramach C’RR.
3.    Zdolność dziecka do samoobsługi i samodzielnego przemieszczania się.

Wskazania do rehabilitacji leczniczej:
Choroby narządu ruchu, m.in: stany po urazach, operacjach, nabyte wady postawy.
Choroby górnych i dolnych dróg oddechowych, m.in: stany po operacjach, przewlekłe zapalenia, astma oskrzelowa.
Dziecięce porażenie mózgowe z zachowaną zdolnością poruszania się.

Przeciwwskazania do rehabilitacji leczniczej w ramach CRR:


1.    Stany po złamaniach kości kończyn z opóźnionym zrostem, stawem rzekomym, powikłane zapaleniem kości lub szpiku kostnego.
2.    Zaostrzenie choroby podstawowej wymagającej modyfikacji leczenia farmakologicznego czy zastosowania leczenia zabiegowego.
3.    Choroba zakaźna w fazie ostrej.
4.    Czynna choroba nowotworowa.
5.    Padaczka z częstymi napadami (co najmniej raz w miesiącu).
6.    Niezdolność do samoobsługi.


Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Wnioski kwalifikacyjne można pobrać w Oddziale i Placówkach Terenowych KRUS oraz ze strony internetowej www.krus.gov.pl. w zakładce rehabilitacja.

Wnioski wypełnione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko wraz z załącznikami nr 2 tj. informacją o stanie zdrowia dziecka i oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego należy złożyć do dnia 18 maja br., w Oddziale lub Placówkach Terenowych KRUS.

 

Initiates file downloadWniosek o skierowanie dziecka na turnus rehabilitacyjny

Initiates file downloadZałącznik. Informacja o stanie zdrowia dziecka