Dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego jest obowiązany do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz przy wykonywaniu polowania. Zgodnie z nowymi przepisami w prawie łowieckim (Ustawa z 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo łowieckie) wnioski o oszacowanie szkód wyrządzonych przez zwierzęta łowne w uprawach i płodach rolnych od 1 kwietnia 2018 r. powinny być składane do organu wykonawczego (tj. wójta) gminy właściwej ze względu na miejsce wystąpienia szkody.

Wniosek powinien zwierać w szczególności:

• imię i nazwisko lub nazwę, adres miejsca zamieszkania albo adres i siedzibę oraz numer telefonu właściciela lub posiadacza gruntów rolnych,

• wskazanie miejsca wystąpienia szkody,

• wskazanie rodzaju uszkodzonej uprawy lub płodu rolnego.

Zgodnie z art 12. nowelizacji ustawy Prawo łowieckie - do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych dotyczących zgłaszania i szacowania szkód łowieckich w płodach i uprawach rolnych określonych w drodze rozporządzenia Ministra Środowiska - zachowują moc dotychczasowe zasady zgłaszania i szacowania szkód łowieckich.

Kontakt w sprawie szacowania szkód: tel.52 33 23 757 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. ,