Urząd Gminy w Lnianie informuje, że na terenie gminy Lniano wystąpiło niekorzystne zjawisko meteorologiczne – susza.

W związku z powyższym  rolnicy,  u których wystąpiły ujemne skutki suszy, mogą składać

wnioski  do oszacowania zakresu i wysokości szkód,  w  terminie do 29.06.2018 r.

do Urzędu Gminy w Lnianie ul. Wyzwolenia 7.

Druki wniosków są dostępnie w Urzędzie  Gminy w Lnianie pokój nr 3,

u Sołtysów i w linkach umieszczonych poniżej.

 

 Do pobrania :

Wniosek o oszacowanie szkód

Oświadczenie z klauzulą

Kurenda