Zgodnie z art. 7 ust.1  ustawy o funduszu sołeckim  (Dz. U. z 2014 r., poz. 301, z późn. zm.) i postanowieniami Statutu Sołectwa Lniano zwołuję na 11.07.2018 r. na godz. 19 – tą w świetlicy wiejskiej w Lnianie  Zebranie Wiejskie Mieszkańców Sołectwa Lniano.

Przedmiotem zebrania będzie przyjęcie wniosku w sprawie zmiany przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Lniano na 2018 rok.

Zebranie odbędzie się w pierwszym terminie jeśli na  963 uprawnionych do głosowania mieszkańców w zebraniu weźmie udział 1/10 uprawnionych tj. 96 mieszkańców.

W przypadku braku wymaganej liczby obecnych na zebraniu uprawnionych mieszkańców, zebranie odbędzie się w drugim terminie tego samego dnia o godz. 19.15.

Z uwagi na ważność zebrania proszę mieszkańców o niezawodną i liczną obecność.

                                                                                                              Sołtys

 

                                                                                              Daniela Januszewska