Program Stypendiów Pomostowych to rozbudowany system stypendialny, w ramach którego studenci pochodzący ze wsi i małych miejscowości, z niezamożnych rodzin, mogą otrzymać stypendium na I rok studiów oraz wsparcie finansowe w dalszych latach edukacji akademickiej.

Stypendium pomostowe na pierwszy rok studiów – skierowane jest do maturzystów z małych miejscowości, pochodzących z niezamożnych rodzin, którzy uzyskali bardzo dobre wyniki z egzaminu maturalnego i zostali przyjęci na I rok studiów dziennych oraz spełniają jeden z czterech warunków: pochodzą z rodzin byłych pracowników PGR, lub pochodzą z rodzin wielodzietnych bądź są wychowankami państwowych domów dziecka / rodzin zastępczych, lub są finalistami olimpiad przedmiotowych w szkołach ponadgimnazjalnych, lub zostali rekomendowani do udziału w Programie przez współpracujące w jego ramach pozarządowe organizacje lokalne. Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach.

O stypendium na wyższe lata studiów mogą się ubiegać najlepsi studenci, którzy otrzymywali stypendium pomostowe podczas I roku studiów.

Stypendium na II rok studiów jest przyznawane najlepszym stypendystom pomostowym w ramach konkursu PRYMUS. Minimalna średnia kwalifikująca do udziału w konkursie wynosi 4,0. Stypendium w wysokości 5.000 zł wypłacane jest w 10 miesięcznych ratach.

Stypendia na III i IV rok studiów skierowane są do studentów wybranych kierunków, którzy uzyskali w toku studiów średnią nie niższą niż 4,0. Obok konkursów dla studentów kierunków ekonomicznych i technicznych oraz studentów uczelni rolniczych, organizowany jest konkurs dla kierunków humanistycznych o stypendium im. Prof. Bronisława Geremka, które wynosi 10.000 zł (wypłacane w 10 miesięcznych ratach). Pozostałe stypendia wynoszą 5.000 zł.

Stypendium językowe skierowane jest do beneficjentów Programu Stypendiów Pomostowych chcących poprawić swoje kompetencje w zakresie znajomości języka angielskiego. Stypendium przeznaczone jest na pokrycie rocznego kursu języka angielskiego kończącego się egzaminem First Certificate in English lub Certificate in Advanced English.

Stypendium Studiuj za granicą skierowane jest do stypendystów Programu Stypendiów Pomostowych, którzy są zainteresowani wyjazdem na stypendium zagraniczne, w ramach wymiany studentów Erasmus+.

Stypendia doktoranckie przeznaczone są dla studentów rozpoczynających, bądź kontynuujących, studia III stopnia. Stypendia dla osób specjalizujących się w dziedzinie finansów i/lub ekonomii wynoszą 25.000 zł, w pozostałych dziedzinach – 18.000 zł. Stypendia wypłacane są w 10 miesięcznych ratach.

Stypendyści mogą również brać udział w stażach krajowych oraz ubiegać się o staże w USA w ramach Polish-American Internship Initiative. Co roku w ramach Programu ogłaszane są nowe oferty praktyk.

Zachęcamy również naszych stypendystów do udziału w programie Projektor – Wolontariat studencki.To program, w którym grupy studentów-wolontariuszy realizują przygotowane przez siebie projekty rozwijające wiedzę, umiejętności oraz zainteresowania dzieci i młodzieży szkolnej z małych miejscowości. Udział w Projektorze daje studentom okazję do nabycia doświadczenia i  rozwinięcia umiejętności pracy z dziećmi i pracy w zespole, możliwość rozwoju osobistego, okazję do dzielenia się pasjami i zdobycia doświadczeń wolontariackich.

PARTNERZY

Program Stypendiów Pomostowych jest wspólnym przedsięwzięciem wielu renomowanych Partnerów.
Dzięki temu jest jednym z największych programów stypendialnych w Polsce.