OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY LNIANO

 

z dnia 21 sierpnia 2018 r.

 

w sprawie: stypendiów szkolnych dla uczniów na rok szkolny 2018/2019.

 

Na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty/Dz. U. z 2018 r. poz. 1457/, oraz Uchwały nr XV/117/08 Rady Gminy w Lnianie z dnia 29 lutego 2008 r. /Dz. Urz. Woj. Kuj. -Pom. z dnia 2008 r. nr 54, poz. 839/ dotyczącej udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Lniano uprzejmie informuję, iż wnioski o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2018/2019 można składać w Urzędzie Gminy w Lnianie

 

do dnia 15 września 2018 r.

 

Dochód uprawniający do otrzymania stypendium nie może przekroczyć kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej /tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1508 ze zm./ tj. 514 zł netto na osobę w rodzinie.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenia o dochodach rodziny netto za miesiąc sierpień.

 

 

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy w Lnianie pok. nr 10 od dnia 28.08.2018 r. lub poniżej:

DRUKI DO POBRANIA:

  1. wniosek (27kB) rtf
  2. opinia (68kB) rtf
  3. oświadczenie (11kB) rtf