Temat: Systemy geoinformatyczne w praktyce wraz z pozyskaniem danych terenowych.

Cel: Uczestnicy szkolenia zdobędą kwalifikacje w zakresie pracy z systemami geoinformatycznymi zarówno w środowisku desktopowym oraz sieciowym, a także  nabędą kompetencje w zakresie pracy z danymi przestrzennymi w zakresie szeroko pojętej kartografii cyfrowej.

Kto może skorzystać:

  • mieszkający, pracujący, uczący się na terenie województwa kujawsko – pomorskiego;
  • nie prowadzący działalności gospodarczej;
  • osoby, które ukończyły 25 lat i maksymalnie mają wykształcenie średnie lub osoby powyżej 50 roku życia bez względu na wykształcenie, osoby niepełnosprawne, które ukończyły 25 lat bez względu na wykształcenie.

Jak zapisać się na szkolenie?

Należy złożyć formularz zgłoszeniowy do Urzędu Gminy w Lnianie dostępny w wersji papierowej pok. nr 10 lub poniżej:

Dokumenty do pobrania