Rada Gminy Lniano ogłasza III edycję Konkursu o tytuł „Społecznika Roku Gminy Lniano”.

Celem konkursu na „Społecznika Roku Gminy Lniano” jest promowanie osób podejmujących działania prospołeczne na rzecz środowiska lokalnego, wyróżniających się aktywnością i podejmowaniem inicjatyw o charakterze społecznym i obywatelskim.

Tytuł „Społecznika Roku Gminy Lniano” jest tytułem honorowym.

Kandydatów do tytułu „Społecznika Roku Gminy Lniano” można zgłaszać do dnia 15 stycznia 2019 r. na adres: „Rada Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, 86-141 Lniano, Biuro Rady” lub osobiście do Biura Rady. Formularz karty zgłoszenia dostępny jest na stronie internetowej gminy lub w Biurze Rady.

Do pobrania