w sprawie , udzielenia zezwolenia na realizację inwestycji drogowej powiatowej pn."włączenie północno-zachodniej
części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T-Etap I obejmującej drogę
powiatową nr 1266C od km 13+988 do km 22+448, Etap II obejmujący drogę powiatową nr 1240C od km 0+000 do km 11+437

 

plik do pobrania