Wójt Gminy Lniano zwraca się do mieszkańców Gminy Lniano o udzielnie wsparcia finansowego na odbudowę spalonego domu rodziny z miejscowości Gródek Gmina Drzycim. Pomoc finansową należy kierować na numer konta :

Ryszard Popielas

26 8169 1029 0042 1629 3000 0010.