Gmina Lniano informuje, że zakończono prace budowlane na drodze gminnej w miejscowości Mszano realizowane w ramach zadania pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni stabilizowanej środkiem chemicznym z dodatkiem cementu z powierzchniowym utrwaleniem emulsją i grysami, do długości 0,420 km w obrębie geodezyjnym Mszano  dz. nr 198.”
Na w/w zadanie Gmina Lniano pozyskała dotację od Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie 58 800,00 zł.