Nieodpłatna pomoc prawna - mapa punktów pomocy w Polsce - przejdz

Kto może skorzystać z porad i czym się legitymuje?

 • osoby do 26. roku życia i które ukończyły 65 lat – na podstawie dowodu tożsamości
 • osoby, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie
  z pomocy społecznej
  na podstawie Will open in new windowustawy o pomocy społecznej – na podstawie decyzji lub zaświadczenia  o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny - przez przedłożenie ważnej Karty
 • kombatanci i weterani – na podstawie dokumentów potwierdzających uprawnienia,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną – na postawie oświadczenia

Nowość - Kobiety w ciąży – na podstawie dokumentu stwierdzającego ciążę.

 Co obejmuje porada?

Pomoc prawna będzie polegała na:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;
 • pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Pomoc nie obejmuje spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego
i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Uwaga w celu uzyskania pomocy do punktu należy zgłosić się osobiście z dowodem osobistym  - ustawa nie dopuszcza udzielania porad telefonicznie.

Należy pamiętać też o zabraniu ze sobą dokumentacji sprawy - pomoże to prawnikowi lepsze zapoznanie się z problemem.

Informacje na temat lokalizacji i godzin otwarcia punktów do pobrania na dole strony.