Drukuj

Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 11 lutego 2019 o godz.13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się IV sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek IV sesji Rady Gminy Lniano.

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem.
 3. Przyjęcie protokołu z III sesji.
 4. Uhonorowanie osób, którym przyznano tytuł „Społecznika Roku Gminy Lniano”.
 5. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Lniano na 2018 rok”:
 6. wprowadzenie,
 7. dyskusja,
 8. podjęcie uchwały.
 9. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Lniano na  2018 rok”:
 10. wprowadzenie,
 11. dyskusja,
 12. podjęcie chwały.
 13. Sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę.
 14. Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska”.
 15. Podjęcie uchwał w sprawie:
 16. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
 17. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy :Lniano,
 18. niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2020 rok,
 19. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siemkowie,
 20. szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania,
 21. zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano,
 22. Informacja komisji gospodarczej w sprawie ustaleń nt. wniosku mieszkańców Zalesia Szlacheckiego dotyczącego drogi gminnej.
 23. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami Rady.
 24. Wolne wnioski.
 25. Zakończenie sesji.