Ogłoszenie

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25 lutego 2019 roku o godz. 14:00 w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się V sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek V sesji Rady Gminy Lniano obejmuje:

  1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Zapoznanie z porządkiem.
  3. Przyjęcie protokołu z IV sesji.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  5. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
  6. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lniano,
  7. zniesienia formy ochrony przyrody z drzew wchodzących w skład alei przydrożnych będących pomnikami przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Tleń – Lniano.
  8. Wolne wnioski.
  9. Zakończenie sesji.