Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Lnianie ogłasza nabór do udziału w projekcie pn. „Ciągle młodzi”. Projekt skierowany  jest do osób niepełnosprawnych, długotrwale chorych, w tym głównie osób starszych (od 60 r. ż.) z terenu naszej gminy. Okres realizacji projektu od kwietnia 2019 r. do listopada 2019 r. W ramach w/w projektu będą odbywać się zajęcia i warsztaty edukacyjno-integracyjne dla 24 osób.  Spotkania będą odbywać się w 3 świetlicach wiejskich w Błądzimiu, Brzemionach i Wętfiu w wymiarze 2 spotkań w miesiącu w każdej ze świetlic. Przewiduje sie także kilka wyjazdów w obrębie naszego województwa, m.in. do opery  i  na basen solankowy.

        Szczegółowych informacji o projekcie uzyskacie Państwo w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lnianie, ul. Wyzwolenia 9, tel.: 52 3323764-65 od poniedziałku do piątku w godzinach  od 7.00 do 15.00.  Rekrutacja rozpocznie się

 1 marca 2019 r. i będzie trwać do 29 marca 2019 r.