Ogłoszenie o przetargu

Wójt Gminy Lniano

ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości rolnej:

położonej w obrębie ewidencyjnym Mszano, nr działki 3/1, o powierzchni 8,6000 ha, nr księgi

wieczystej BY1S/00044624/3

link