Ogłoszenie

Informujemy, że w dniu 1 kwietnia 2019 roku o godz. 13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się VI sesja Rady Gminy Lniano.

 Porządek obrad obejmuje:

 

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 3. Przyjęcie protokołów z IV i V sesji Rady.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie :
 5. przekształcenia Szkoły Podstawowej w Siemkowie,
 6. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
 7. uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie Śliwickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu,
 8. ogłoszenia konsultacji społecznych na temat nadania nazw ulicom w miejscowości Błądzim,
 9. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych,
 10. zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.
 11. Informacja komisji skarg, wniosków i petycji w sprawie wniosków wpływających do Rady Gminy Lniano.
 12. Informacja o zgłoszonych interpelacjach radnych.
 13. Informacja wójta z działalności między sesjami rady.
 14. Wolne wnioski.
 15. Zakończenie sesji.