W dniu 25 maja 2019r. w Zespole Szkół Agro-Ekonomicznych im. Bronisława Zamojdzina   w Karolewie odbędzie się V Zjazd Absolwentów Szkoły,  zorganizowany z okazji Jubileuszu Szkoły oraz chęci  podsumowania jego osiągnięć i sukcesów. Spotkanie ma również na celu zintegrowanie  Szkoły i środowiska szkolnego z mieszkańcami  okolicznych gmin.

Serdecznie zapraszam w imieniu Dyrekcji Szkoły i Komitetu Organizacyjnego.

www.zsae-karolewo.pl