PBDiM-21/244/19

Dot. Włącznie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T, etap lila obejmujący drogę powiatową nr 1211C na odcinku Brzemiona - Lniano”

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1211C Tleń - Lniano wprowadza tymczasowej organizację ruchu polegającą na zamknięciu odcinka drogi od miejscowości Lniano do miejscowości Brzemiona od godz. 07:00 do 18:00 w dniach 23.04.2019r - 07.05.2019r.

W załączeniu proponowany plan objazdu.