OBWIESZCZENIE

RADY GMINY LNIANO

 z dnia 23 kwietnia 2019 r.

w sprawie zwołania zebrań wiejskich w celu przeprowadzenia konsultacji społecznych

               Na podstawie art.5a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz uchwały nr VI/41/2019 Rady Gminy Lniano z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia konsultacji społecznych na temat nadania nazw ulicom w miejscowości Błądzim oraz § 4 ust 2, 5 i 6 uchwały nr XXI/188/05 Rady Gminy Lniano z dnia 22 marca 2005 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami (Dz.Urz.Woj.Kuj.-Pom. Nr 47, poz. 925)

RADA GMINY LNIANO

zwołuje zebrania wiejskie dla osób stale zamieszkujących w Błądzimiu, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy wg poniższego harmonogramu:

  • dnia 14 maja 2019 r. o godzinie 17:30 – osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i stale zamieszkujące w Błądzimiu, pod numerami porządkowymi: 1,2,2A,3,4,10,11,12,13,13A,14,15,16,17,31A,38,39,40,41,41A,42,43,44,

45,46,46A,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,57A,58,59,60,61,62,64,65,

66,67,68,69,70,71,72,74.

Zebranie będzie ważne jeśli weźmie w nim udział co najmniej 20 % osób uprawnionych do udziału w zebraniu   - tj. 29 osób.  

 

  • dnia 15 maja 2019 r. o godzinie 17:30 – osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i stale zamieszkujące w Błądzimiu, pod numerami porządkowymi: 93,94,95,96,97,97A,98,99,99A,100,101,102,103,104,104A,104B,105,

105A,106,107,108,108A,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,129,130,131,134,135,136,137,138.

Zebranie będzie ważne jeśli weźmie w nim udział co najmniej 20 % osób uprawnionych do udziału w zebraniu   - tj. 32 osoby.  

 

  • dnia 16 maja 2019 r. o godzinie 17:30 – osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i stale zamieszkujące w Błądzimiu, pod numerami porządkowymi:

5,6,7,8,9,19,20,20A,21,22,23,24,25,25A,26,27,28,29,36,86,87,87D,87E,

87J,87K,88,88A,88B,89,90,90A/3,90A/6,90A/9,90A/10,90A/11,90A/14,90A/19,90A/26,90A/27,91,91A/12,91A/13,91A/16,91A/20,91A/21,

91A/27,91A/41,92,172,173.

Zebranie będzie ważne jeśli weźmie w nim udział co najmniej 20 % osób uprawnionych do udziału w zebraniu   - tj. 22 osoby.  

 

 

  • dnia 17 maja 2019 r. o godzinie 17:30 – osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i stale zamieszkujące w Błądzimiu, pod numerami porządkowymi:

31,32,33,34,34A,34B,35,35A,37,60A,63,63A,64,66A,75,76,77,78,79,80,80A,81,82,83,84,84A/3,84A/8,85,85A,85D,141,142,144,146,158,161,

162,163,169.

Zebranie będzie ważne jeśli weźmie w nim udział co najmniej 20 % osób uprawnionych do udziału w zebraniu   - tj. 15 osób.  

 

Przybyłych prosi się  o zabranie dokumentu tożsamości.

 

Przedmiotem konsultacji będzie uzyskanie opinii mieszkańców w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Błądzim, z wyłączeniem mieszkańców ul. Osiedle Leśne.

 

          Zebrania wiejskie odbędą się w świetlicy wiejskiej w Błądzimiu.

 

 

W przypadku nie spełnienia ustalonej frekwencji zwołane zebrania będą nieważne.

 

Wyznacza się zatem drugie terminy zebrań wiejskich dla osób stale zamieszkujących w Błądzimiu, posiadających czynne prawo wyborcze do Rady Gminy wg poniższego harmonogramu:

1) dnia 14 maja 2019 r. o godzinie 18:00 – osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i stale zamieszkujące w Błądzimiu, pod numerami porządkowymi: 1,2,2A,3,4,10,11,12,13,13A,14,15,16,17,31A,38,39,40,41,41A,42,43,44,

45,46,46A,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,57A,58,59,60,61,62,64,65,

66,67,68,69,70,71,72,74.

 

  • dnia 15 maja 2019 r. o godzinie 18:00 – osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i stale zamieszkujące w Błądzimiu, pod numerami porządkowymi:

93,94,95,96,97,97A,98,99,99A,100,101,102,103,104,104A,104B,105,

105A,106,107,108,108A,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,128,129,130,131,134,135,136,137,138.

 

  • dnia 16 maja 2019 r. o godzinie 18:00 – osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i stale zamieszkujące w Błądzimiu, pod numerami porządkowymi:

5,6,7,8,9,19,20,20A,21,22,23,24,25,25A,26,27,28,29,36,86,87,87D,87E,

87J,87K,88,88A,88B,89,90,90A/3,90A/6,90A/9,90A/10,90A/11,90A/14,90A/19,90A/26,90A/27,91,91A/12,91A/13,91A/16,91A/20,91A/21,

91A/27,91A/41,92,172,173.

 

  • dnia 17 maja 2019 r. o godzinie 18:00. – osoby posiadające czynne prawo wyborcze do Rady Gminy i stale zamieszkujące w Błądzimiu, pod numerami porządkowymi:

31,32,33,34,34A,34B,35,35A,37,60A,63,63A,64,66A,75,76,77,78,79,80,80A,81,82,83,84,84A/3,84A/8,85,85A,85D,141,142,144,146,158,161,

162,163,169.

 

 

Zebrania przeprowadzone w drugim terminie będą ważne bez względu  na liczbę uczestniczących w nim osób uprawnionych do udziału w zebraniu.