Dot. Włącznie północno-zachodniej części Powiatu Świeckiego do planowanego węzła w Zbrachlinie przy drodze ekspresowej S5 wchodzącej w skład korytarza TEN-T, etap lila obejmujący drogę powiatową nr 1211C na odcinku Brzemiona-Lniano Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. informuje, iż w związku z przebudową drogi powiatowej nr 1211C Tleń-Lniano wprowadza tymczasową organizację ruchu polegającą na zamknięciu odcinka drogi do miejscowości Lniano do miejscowości Brzemiona od godz. 07:00 do 18:00 w dniach 18.05.2019r. - 24.05.2019r.