KURENDA

W związku z planowanym ubieganiem się Gminy Lniano o dotację na transport i utylizację wyrobów zawierających azbest proszę mieszkańców Gminy Lniano o zgłaszanie posiadania zdemontowanych wyrobów zawierających azbest, przeznaczonych do utylizacji w terminie do dnia 4 lipca 2019 r. Obowiązuje limit kwotowy w ramach dotacji. Wnioski będą rozpatrywane w kolejności zgłoszeń. Po wyznaczonym terminie dostarczone wnioski nie będą klasyfikowane do dofinansowania.

Druki wniosków na utylizację azbestu są dostępne w Urzędzie Gminy Lniano, ul. Wyzwolenia 7, pokój nr 2.

Lniano, dnia 19.06.2019 r.