Od dnia 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze  będzie przysługiwało na każde dziecko do 18. roku życia niezależnie od dochodu.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na wszystkie dzieci można składać od dnia 1 lipca 2019 r. w formie elektronicznej, natomiast od 1 sierpnia br. w formie papierowej, czyli osobiście w Urzędzie Gminy w Lnianie, pokój nr 6.  

W przypadku gdy wnioskodawca złoży wniosek na dziecko, na które jeszcze nie otrzymuje świadczenia w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r., świadczenie zostanie przyznane z wyrównaniem od dnia 1 lipca 2019 r. W sytuacji gdy wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r. świadczenie zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku.

 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek na wszystkie dzieci do 18 roku życia do dnia 31 sierpnia 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia nastąpi do 31 października 2019 r.                      

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek w okresie od 1 września 2019 r. do 30 września 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik 2019 r. nastąpi do 30 listopada 2019 r. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 października 2019 r. do 31 października 2019 r., ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przysługującego świadczenia nastąpi do dnia 31 grudnia 2019 r.