Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. „ Budowa budynku zaplecza sportów wodnych w miejscowości Ostrowite”

mająca na celu podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD poprzez rozwój infrastruktury turystycznej/rekreacyjnej , poprzez budowę budynku zaplecza sportów wodnych

w miejscowości Ostrowite

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej

w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego

w ramach inicjatywy LEADER, poddziałania 19.2 

„ Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

 

   Powstanie budynku zaplecza sportów wodnych wpłynie pozytywnie na uatrakcyjnienie pod względem rekreacyjnym i turystycznym terenów nad jeziorem Ostrowite. Obiekt będzie ogólnodostępny dla wszystkich turystów i mieszkańców.

Operacja wpłynie pozytywnie na podnoszenie atrakcyjności obszaru LGD w ramach LSR.