Gmina Lniano zgodnie z nowym komunikatem IUNG w Puławach została uznana za teren objęty suszą. Uprawy, które kwalifikują się do szacowania to: zboża jare, kukurydza na kiszonkę i na ziarno, rośliny strączkowe, krzewy owocowe. Wnioski można pobrać w Urzędzie Gminy w  Lnianie lub na stronie internetowej.

 

Wniosek do pobrania