Ogłoszenie

W dniu 12 sierpnia 2019 roku o godz.13. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się IX pozaplanowa sesja Rady Gminy Lniano

 

Porządek obrad IX sesji Rady Gminy Lniano obejmuje:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Mukrz w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok,
 2. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
 3. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Świeckiemu,
 4. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnych będących pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Lniano – Tleń,
 5. zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa wchodzącego w skład Alei przydrożnych będących pomnikiem przyrody przy drodze powiatowej Nr 1211 C Lniano – Tleń
 6. przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego w Świeciu wraz z odpowiedzią na skargę.

      

       5. Rozpatrzenie wniosków wpływających do Rady Gminy:

- w sprawie zabezpieczenia środków finansowych w budżecie tegorocznym lub w 2020 r. na wykup działki na powiększenie terenu przylegającego do świetlicy wiejskiej w Mszanie w celu urządzenia parkingu,

- w sprawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sprawie  projektu zmiany ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. (dotyczy sieci 5 G).

 1. Zakończenie sesji.