Uczniowie i studenci, którzy po śmierci rodzica otrzymują rentę rodzinną często zapominają, aby zawiadomić ZUS o kontynuowaniu nauki lub jej zaprzestaniu. Niedopełnienie tego wymogu
w konsekwencji może doprowadzić do utraty renty lub zwrocie  nadpłaconego świadczenia
.

 

Artykuł do pobrania