Lniano,2019-09-09

 

Ogłoszenie

W dniu 30 września 2019 roku o godz.12. w sali narad Urzędu Gminy w Lnianie odbędzie się X sesja Rady Gminy Lniano.

Porządek X sesji obejmuje:

 1. Otwarcie sesji, stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Zapoznanie z porządkiem sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lniano za I półrocze 2019 r. wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Lniano w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok,
 2. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Ostrowite w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok,
 3. rozpatrzenia ponownie uchwalonego wniosku Sołectwa Błądzim w sprawie zmiany zakresu przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok,
 4. zmian w budżecie Gminy Lniano na 2019 rok,
 5. ogłoszenia konsultacji społecznych na temat nadania nazw ulicom w miejscowości Błądzim,
 6. określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego,
 7. trybu i sposobu powoływania członków zespołu interdyscyplinarnego w Gminie Lniano oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.                       
 1. Rozpatrzenie wniosków wpływających do Rady Gminy:

- w sprawie pomocy w zakresie rozwiązania problemu zalewania posesji przy ul. Wyzwolenia w Lnianie.

 1. Informacja wójta o działalności w okresie między sesjami
 2. Zakończenie sesji.