W dniu 27 września 2019 r.od godz. 17:00  w sali narad

 

Urzędu Gminy w Lnianie

 

dyżur poselski będzie pełnił Poseł na Sejm RP

 

Pan Łukasz Schreiber.