Gmina Lniano informuje, że w bieżącym roku w wyniku zawarcia umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu uzyskano dotację z WFOŚiGW w Toruniu do kwoty 26 130,40 zł w roku 2019 oraz do kwoty 26 130,40 zł w roku 2020 na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. : Demontaż, transport, i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Lniano

 

Umowa nr: DB19060 / OZ-az