Szanowni Państwo,

W związku z akcją informacyjną stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN dotyczącą stosowania szczepionek przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) zaczęły do Nas spływać z Urzędów Gmin, Powiatów oraz Starostw, liczne zapytania o przedstawienie propozycji działań, podjęcie których umożliwi mieszkańcom decydującym o szczepieniu siebie i swoich dzieci, uczynić to w najbardziej bezpieczny dla siebie sposób, będąc jednocześnie w pełni świadomymi zagrożeń wynikających z podjęcia tej decyzji.
Reprezentanci niektórych samorządów, którzy już otrzymali materiały dotyczące stosowania szczepionek p/HPV przesłane przez nasze stowarzyszenia, podzielili się z nami przykładami działań, które podjęli w swoich samorządach.
Nasze stowarzyszenia, powodowane wyłącznie dobrem mieszkańców Państwa Gminy/Powiatu, pragnie przekazać Państwu przykłady takich działań z innych samorządów, aby również Państwa Urząd mógł zapoznać się z możliwościami działania na rzecz mieszkańców, w imieniu których zostaliście Państwo w zaufaniu powołani na swój Urząd, aby m.in. troszczyć się o ich zdrowie.
Oto niektóre działania samorządów, podejmowane w związku z akcją informacyjną stowarzyszenia Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN, dotyczącą bezpiecznego stosowania szczepień p/HPV:
1. Gminy/Powiaty umieszczają na stronach internetowych Urzędów ogłoszenia/informacje na temat zagrożeń związanych ze stosowaniem szczepień p/HPV poprzez udostępnienie zawiadomienia oraz opracowania „Biała Księga szczepień HPV”.
2. Wyżej wspomniane materiały są wysyłane również do dyrektorów placówek oświatowych, w których prowadzona jest agitacja rodziców i małoletnich uczniów do przyjęcia wspomnianej szczepionki. Materiały te wysyłane są celem poinformowania jak najszerszego grona nauczycieli, rodziców i dzieci o kryteriach warunkujących bezpieczne szczepienie oraz o potencjalnych zagrożeniach i korzyściach wynikających z tego typu szczepień.
Ze swej strony zwracamy Państwa uwagę na to, czy placówka szkolna jest właściwym miejscem i czy jest uprawniona do propagowania na swym terenie produktu farmaceutycznego (rekomendowana szczepionka), szczególnie w sytuacji przekazywania niepełnej informacji dotyczącej zagrożeń związanych z jej podaniem.
3. Materiały informacyjne dostarczone przez stowarzyszenie CIOZ Dobrostan są przekazywane przez samorządy również do ośrodków zdrowia znajdujących się na ich terenie. Tą drogą ośrodki zdrowia stają się w świetle prawa w pełni poinformowane o możliwych skutkach zdrowotnych i prawnych, w związku z wykonywaniem szczepień p/HPV w sposób powodujący wzrost ryzyka zachorowania na raka szyjki macicy. Na podstawie przesłanych materiałów ośrodki zdrowia mogą informować osoby rozważające przyjęcie szczepienia o konieczności przeprowadzenia testów serologicznych oraz badań na nosicielstwo wirusa HPV typu zawartego w szczepionce w ramach badania kwalifikującego do szczepienia, w celu uniknięcia zagrożenia zachorowania na poszczepienny nowotwór szyjki macicy.
4. Informacje zawarte w zawiadomieniu oraz opracowanie „Biała Księga szczepień HPV” są przekazywane Sołtysom wraz z rekomendacją dalszego przekazywania tych informacji mieszkańcom poszczególnych wsi na spotkaniach sołeckich.
5. Niektóre gminy zamierzają rozplakatować informacje dotyczące podjęcia odpowiedzialnej decyzji poddania się szczepieniom p/HPV.
W świetle istniejących możliwości wykorzystania narzędzi przekazu medialnego jest jeszcze wiele innych sposobów dotarcia do mieszkańców gmin i powiatów.
Wszystkie działania, podejmowane przez nasze stowarzyszenie mają na względzie wyłącznie troskę o zdrowie społeczności Państwa Gminy/Powiatu.
Jesteśmy przekonani, że ochrona zdrowia i dobro mieszkańców Państwa Gminy/Powiatu jest celem nadrzędnym również Państwa działań.

Z poważaniem
Stowarzyszenie Centrum Informacji o Zdrowiu DOBROSTAN

 

 

 

Biała księga szczepień